Rímskokatolícka farnosť

svätej Kataríny Alexandrijskej
Vyšná Šebastová

Odkaz na farský Youtube kanál,
kde sú uložené bývalé prenosy
sv. omší z farského kostola.

https://www.youtube.com/channel/UC--5s1fnlg0meapDhaka1DQ